Rijschool Succes Amsterdam & Amstelveen

08:00 – 21:00

Amsterdam 06-11182709
Amstelveen 06-25098882

Privacy Policy

Privacy Policy

Rijschool Succes, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Rijschool Succes.

Verwerking van persoonsgegevens

Rijschool Succes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rijschool Succes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rijschool Succes verstrekt. Rijschool Succes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Etc....

Waarom Rijschool Succes gegevens nodig heeft

Rijschool Succes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rijschool Succes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Rijschool Succes gegevens bewaart

Rijschool Succes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Rijschool Succes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Rijschool Succes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rijschool Succes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Rijschool Succes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rijschool Succes bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rijschool Succes te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rijschool Succes heeft hier geen invloed op.

Rijschool Succes heeft Google geen toestemming gegeven om via Rijschool Succes verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijschoolsucces.nl. Rijschool Succes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Rijschool Succes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rijschool Succes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rijschool Succes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rijschool Succes op via info@rijschoolsucces.nl. www.rijschoolsucces.nl is een website van Rijschool Succes.

Rijschool Succes is als volgt te bereiken:
Rijschool Succes
Nassaukade 107 hs
1052 CZ Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 688 13 52

Rijschool Succes en andere websites

Op de site van Rijschool Succes treft u een aantal links aan naar andere websites. Rijschool Succes kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Rijschool Succes, E-mail info@rijschoolsucces.nl.

Wijzigingen

Rijschool Succes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Rijschool Succes.